Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI Bu sözleşmede belirtilen aracı kira ile veren "Ersez İnş. Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret ltd.şti”. "Kiralayan”, kira karşılığında kullanmak üzere olan "Kiracı” olarak adlandırılacaktır. 

GENEL KOŞULLAR  

1- Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatını almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.
 
2- Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. a.T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

b. Başka bir aracı veya romorkü çekmekte veya itmekte.

c. Yarış hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda.

d. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.

e. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında.

f. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında.

g. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada.  

3-Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az iki yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir. 

4- Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

5-Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder. 

6-Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.  

7- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.  

8- Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.  

9-Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.  

10- Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.  

11- Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.  

12- Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.  

13- Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.  

14- Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.  

15- Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.  

16- Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.  

17- Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.  

18- Yakıt ücreti kiracıya aittir.  

19- BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.  

20- TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, Heey Car’a bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.  

21- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür. 

22- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.  

23- ÖDEME: Kiracı: geçerli fiyat tarifesindeki kira bedelleri ile bahsi geçen vergi ve diğer masrafları online ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile veya teslimat anında gerçekleştirir.. Ödemeler nakden ve kredi kartıyla yapılır. Günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.  

Rezervasyonunuzun Alınması

Rezervasyonunuz tarafımıza ulaştığında, rezervasyon bilgilerinize göre araç durumumuz kontrol edilir ve size aynı gün içerisinde olumlu yada olumsuz yanıt verilir.

Rezervasyonunuzun Onaylanması

Rezervasyonunuz onaylandığında size mail veya telefon ile bilgi verilir. Bundan dolayı, lütfen vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz.

Sürücü Bilgisi – 

Sitemizden rezervasyon aşamasında araç detayları sayfasında belirtilen sürücü yaşı ve ehliyet yılı şartlarına uygun kişiler sürücü olarak tanımlanabilir. Sürücü ve ek sürücülerden araç teslimi esnasında ehliyet ibrazını beyan etmek durumundadırlar. . Kiralama kontratında belirtilmeyen kişilerin, aracı kullanmaları halinde meydana gelebilecek hasarlarda kasko ve sigorta geçersiz olur.

Teslimat noktaları 

Araç teslimleri havaalanları ve bürolara ücretsiz teslimat hizmeti sağlanmaktadır. Şehir içi veya şehir dışı farklı lokasyonlar için ekstra ücret oluşmaktadır.

Ödeme bilgisi 

Teminat Ücreti: Araç kira ücreti dışında bazı durumlarda teminat( kredi kartı blokajı) da uygulanabilir . Araç gruplarına göre  500 TL - 2.000 TL arasında değişiklik gösteren teminat tutarları kiralama başlangıcında kiracının şahsi kredi kartına uygulanmaktadır. Tahsil edilen bu teminat tutarları, araçda herhangi bir hasar veya adınıza ait bir Trafik ceza kaydı bulunmaması durumunda en geç 14 iş günü içerisinde blokaj iptali sağlanmaktadır.  

Kilometre Kullanım Sınırları

Araçlarımız adil kilometre kullanım prensibi uygulanmaktadır. Daha fazla kullanımlar için çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. 

Sözleşme Değişiklikleri

Erken İade:
 
Kiralamanın başlamasının ardından aracın rezervasyon tarihleri aralığından önce iade edilmesi durumunda fiyat, aracın kullanılacağı gün sayısına göre tekrar hesaplanmaktadır. Anlaşmamız iptal olduğundan ve aracın boşta kalmasından dolayı 3 günlük bedeli düşülerek geri kalan tutar kredi kartınıza, hesabınıza veya elden nakit olarak iade edilir. 

Dönüş Tarihi Değişikliği: 
Kiralamanın başlamasının ardından aracın rezervasyon tarihleri aralığından daha uzun süre kiralama talebinin olması durumunda sistem tarafından güncel fiyat ile  tekrar hesaplanır.  Oluşan ödeme miktarı kredi kartı, hesaba havale yolu ile veya dönüşünüzde elden nakit olarak tahsil edilir. 

No-Show Uygulaması: 

Rezervasyonda belirtilen teslim alma saatinde veya verdiğiniz uçuş numarasının kontrolü sonrası uçağınızın iniş saatinden sonra aracın teslim alınmaması durumunda, araç 1 saat bekletildikten sonra No-show durumuna geçecek ve hiçbir gruptan araç garanti edilemeyecektir. No-show durumundaki rezervasyonunuz, 2 saatin sonunda iptal olacaktır. 

İptal ve İade Uygulaması:

Rezervasyonun yapıldığı tarihteki rezervasyon saatine 24 saat kala iptal edilebilir ve böyle bir durumunda sizden hiç bir ücret talep edilmez. Gerekçe belirtmeksizin yapılan iptallerin tekrarı durumunda müşteri kaydınız sistemimizde kara listeye alınır ve sonraki kiralama ihtiyaçlarınıza olumlu yanıt verilmez.

Diğer durumlar

Hiçbir sigortamız Türkiye sınırları dışında geçerli olmadığı gibi, araçlarımızın Türkiye sınırları dışına çıkarılması da yasaktır. Lütfen teslimat formunu ve sözleşmenizi kontrol ediniz.
Araç kiralama rezervasyonunuz araç grubuna onaylanmış olup herhangi bir marka ve/veya model garantisi verilmemektedir.

SİGORTA  

A) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
 
B) Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

C) Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet primini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.
 
a- Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.

b-Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.  

c- Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.  

d- Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER
 
1- Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar  

2- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu  

3- Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar

4-Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar 

5- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar
 
6-Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar
 
7- Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar
 
8- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
 
9- Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar
 
10- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar 

11- Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar
 
12- Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler
 
13- Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.  

14- Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir. 

Whatsapp Telefon